Skontaktuj się z nami
+48 506 291 013

O nas

POMORSKA FUNDACJA „POMOST”

Potokowa 20D, 80-283 Gdańsk

NIP 9571088719, KRS 0000636650

Pomorska Fundacja Pomost powstała w Gdańsku, aby nieść wszechstronną pomoc migrantom zarobkowym i uchodźcom z Ukrainy, Kirgistanu i innych krajów byłego ZSRR w procesie integracji ze społeczeństwem polskim. Za główny cel stawiamy sobie zapewnienie normalnego i dostatniego życia cudzoziemcom w nowej dla nich rzeczywistości poprzez wspieranie ich na wielu płaszczyznach: społecznej, zawodowej czy biznesowej. Zależy nam na reprezentowaniu interesów migrantów oraz pomocy obcokrajowcom przebywającym na terenie Polski, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pragniemy podnosić ich świadomość prawną i społeczną, aby zdobyli wiedzę na temat swoich praw i obowiązków. Nasz priorytet stanowi wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, starszych i niepełnosprawnych. Zależy nam również na budowaniu pozytywnego wizerunku cudzoziemca wśród społeczeństwa polskiego.

Postawione cele chcemy realizować m.in. poprzez inicjowanie i wsparcie (organizacyjne, rzeczowe lub finansowe): pomocy prawnej w uzyskiwaniu pozwoleń na pobyt na terenie Polski, pomocy w poszukiwaniu pracy, edukacji, zamieszkania, organizacji kursów języka polskiego, kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i organizacji służących nawiązywaniu współpracy na rzecz wymiany informacji i rozwoju przedsiębiorczości, programów, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat emigracji, integracji oraz przedsiębiorczości itd.

Przy naszej Fundacji funkcjonuje Syberyjskie Centrum Anastazja. Pragniemy również otworzyć wieczorową szkołę nauki języka polskiego dla osób mówiących w języku rosyjskim, a także organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i warsztaty, które pozwolą na integrację migrantów ze Wschodu z naszym społeczeństwem.