Skontaktuj się z nami
+48 506 291 013

Wywiad

Szanowni Państwo,

Mieszkając od kilkunastu lat w Polsce spotykałem się z wieloma obywatelami przybyłymi do Trójmiasta, szczególnie z Ukrainy. Spędziłem wiele godzin na rozmowach z nimi. Ich doświadczenia życiowe, ich stosunek do Polski i Europy, ich pragnienie normalnego życia wolnego od korupcji i działań wojennych wyryły się w mojej pamięci. Nie mogłem przejść obojętnie obok zagadnienia, że gdzieś obok mnie ktoś nie wie nawet jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w innym państwie, nie znając języka, w wielu przypadkach nie mając środków na to, by w tym społeczeństwie normalnie żyć. W ten sposób powstała Pomorska Fundacja „POMOST”.

Jednym z priorytetowych celów Fundacji jest zapewnienie wszechstronnej pomocy przybyszom z krajów Partnerstwa Wschodniego: Litwy, Łotwy, Ukrainy itd. w procesie integracji ze społeczeństwem polskim.

Fundacja chce podnosić świadomość prawną i społeczną cudzoziemców, szczególnie przybyłych z krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym wiedzy na temat ich praw i obowiązków. Chcemy promować wartości demokratyczne i obywatelskie oraz integracji europejskiej, promować i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie.

Cele, jakie sobie postawiliśmy wspólnie z Ukraińskimi obywatelami mieszkającymi w Polsce, chcemy realizować m.in. poprzez inicjowanie i wsparcie (organizacyjne, rzeczowe lub finansowe): pomocy prawnej w uzyskiwaniu pozwoleń na pobyt na terenie Polski, pomocy w poszukiwaniu pracy, edukacji, zamieszkania, organizacji kursów języka polskiego, kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i organizacji służących nawiązywaniu współpracy na rzecz wymiany informacji i rozwoju przedsiębiorczości, programów, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat emigracji, integracji oraz przedsiębiorczości itd.

Mówiąc językiem praktycznym, uruchomiliśmy już  w Gdańsku Syberyjskie Centrum „Anastazja”, chcemy otworzyć wieczorową szkołę nauki języka polskiego dla wszystkich mówiących w języku rosyjskim.

Chcielibyśmy pokazać tych, którzy wśród nas żyją, mieszkają, pracują razem z nami poprzez różnego rodzaju wydarzenia kulturalne przybliżające dziedzictwo kulturowe poszczególnych krajów.

Nie da się ukryć, by móc realizować powyższe cele, potrzebujemy ludzi dobrej woli i wsparcia na różnych poziomach: finansowym, organizacyjnym, rzeczowym. Jako Fundator zwracam się do Państwa z wielką prośbą o wsparcie tej inicjatywy nie tylko jednorazowo. Zależy mi na Państwa pamięci o nas, na dobrym słowie, na podzieleniu się z innymi, że w Gdańsku została założona fundacja, by pomagać przybyłym do Polski, by pomagać im w integracji z naszym społeczeństwem, żebyśmy w przyszłości mogli wspólnie budować Pomost – dom, któremu na imię Polska!

Poszukuję ludzi dobrej woli, którzy mogą pomóc nam dotrzeć tam, gdzie ja ani Fundacja nie będziemy mogli dotrzeć – do osób, które sprawują władzę wobec obywateli i mogą jej użyć, by pomagać innym; do osób, które zarządzają przedsiębiorstwami i dla których odpowiedzialny biznes to również wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych. A także do osób, które podobnie myślą i czują, że nie można pozostać obojętnym wobec tysięcy imigrantów, którzy przybywają do naszego kraju, aby tutaj zostać, pracować, wychowywać swoje dzieci, płacić podatki i budować wspólnie z nami naszą Ojczyznę bez względu na to, czy przybywają z Ukrainy czy z Łotwy, Litwy, Mołdawii, z Armenii czy z Białorusi, z Gruzji czy z Azerbejdżanu.

VITALII PAVLOV