Skontaktuj się z nami
+48 506 291 013

Pomoc prawna i inna

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą:

DORADZTWO IMIGRACYJNE

Oferujemy analizę sytuacji i pomoc w wyborze najlepszego rodzaju legalizacji pobytu na terytorium Polski. Poradzimy jak najsprawniej pokonać ewentualne trudności w procesie legalizacji pobytu oraz pomożemy szybko rozwiązać problemy osobom, które mają już status cudzoziemca w Polsce. Możemy reprezentować Państwa przed urzędami, napisać niezbędne wnioski, uzasadnienia, pomóc skompletować dokumentację, uzyskać potrzebne zaświadczenia, monitorować przebieg sprawy. Możemy uczestniczyć w ewentualnych przesłuchaniach wyznaczonych w trakcie postępowania urzędowego.
Wszystko to oferujemy w celu ograniczenia Państwa uczestnictwa w procedurach administracyjnych, przez co oszczędzamy Państwa czas. Pomagamy przeprowadzić zgodnie z procedurami legalizację pobytu czasowego i stałego na terytorium Polski.

USŁUGI DLA FIRM

Oferujemy pracodawcom pomoc w legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w firmie. Możemy przeprowadzić wszelkie niezbędne formalności szybko i poprawnie, przez co Państwa zaangażowanie w procedury imigracyjne Państwa pracowników będzie minimalne, co z kolei zaoszczędzi Państwu dużo cennego czasu.

POMOC NA CO DZIEŃ

Od momentu przyjazdu do Polski zapewnimy nie tylko kwestie formalne związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia na terenie Polski, ale również:

  • pomożemy w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania: hotelu, mieszkania lub domu,
  • zapoznamy Państwa z topografią i funkcjonowaniem w Polsce,
  • pomożemy otworzyć rachunek bankowy, wynająć samochód, kupić telefon komórkowy,
  • wskażemy najlepsze centrum opieki medycznej,
  • pomożemy wybrać najlepszy ośrodek edukacyjny dla Państwa i Państwa dzieci,
  • poradzimy, gdzie spokojnie odpocząć, gdzie dobrze zjeść itp.
  • udzielimy informacji na temat wydarzeń kulturalnych, turystycznych itp.

Będziemy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę, aby zwiększyć Państwa poczucie pewności i bezpieczeństwa w trakcie pobytu w Polsce.

KARTY POBYTU

Zgodnie z Ustawą o Cudzoziemcach, obcokrajowiec wykazujący czasowy lub trwały związek z Polską może ubiegać się przed właściwym wojewodą o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub osiedlenie się. Okres wydawanego zezwolenia zależny jest od rodzaju podstawy pożądanego pobytu. Otrzymując kartę pobytu, cudzoziemiec nabywa prawo do nieskrępowanego pobytu na terenie Polski z możliwością wielokrotnego wjazdu i wyjazdu z kraju. Uzyskane zezwolenie można wielokrotnie przedłużać, odpowiednio motywując swój wniosek. Pomagamy w wypełnieniu wszystkich formalności z tym związanych.

WIZY

Cudzoziemiec, który chce przyjechać do Polski z niektórych krajów świata, musi posiadać wizę. Doradzamy jak ją uzyskać oraz pomagamy wypełnić wszelkie związane z tym formalności. Pomagamy również cudzoziemcom przebywającym już na terytorium Polski spełnić formalności przedłużające wizę.

ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca na terytorium Polski musi ubiegać się o wydanie mu przyrzeczenia, a następnie zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce, odpowiednio motywując potrzebę zatrudnienia wybranego obcokrajowca w swojej firmie.
Proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemca powiązany jest z procedurą legalizacji jego pobytu w Polsce. Oba te procesy dzieją się jednocześnie i są współzależne.
Pomagamy skompletować dokumentację i uzyskać wymagane dokumenty, piszemy uzasadnienia, wnioski, oświadczenia i wyjaśnienia, a także inne wymagane pisma.